FROM MARKET RESEARCH TO CAMPAIGN ANALYSIS

What the good online marketing is like?

It is resolute, it goes through the right channels and it is trustworthy.

What factors is it composed of?

Market-research, defining targets.

You’ll find ordering our market-research package worthy if:

  • you are planning to launch a new product or service, or change the current ones;
  • if you want to be informed about your costumers in order to position the products and services you offer, or their advertising;
  • if you concern with client-satisfaction;
  • if you concern with the attitudes and expectations of a definite target-group.

 

A piackutatás során alkalmazott eszköztárunk: fókuszcsoportos vizsgálatok, mély és strukturált interjúk, kísért interjúk, mystery shopping, kérdőíves adatfelvétel, on-line felmérések, adatbányászat, desk research, adatok másodelemzése.
Kutatónk a vizsgálat első lépésétől, azaz a kutatási kérdés megfogalmazásától egészen az adatok értelmezéséig végigkíséri a folyamatot.

Setting up strategy

After finding your goals we work out the marketing strategy and analyze your possibilities. The goals determine the tools so at this point we find out what sort of promotion to run, when & how to advertise, and which channels to choose.

Creating the content of marketing channels

Search Engine Optimization (SEO)

We keep ourselves up-to-date in the fast-changing world of SEO and able to put our knowledge into practice.

Website optimization

According to the text of your content we can improve the relevance of your pages choosing the best keywords via website optimization.

Link building

Our link building method meets all legal requirements and policies and uses the best possible natural anchor words and links regarding your content.

Content marketing

Content marketing affects reaching your target audience, building your brand and transmitting your own personal tune & message.

Payed Search Marketing (PPC/SEM)

Using our SEO proficiency we can set up an optimal PPC (Pay Per Click marketing) strategy to reach the greatest possible effort.

Many more besides…

We could recite several other possibilities we are familiar with from e-mail marketing on A/B testing. We will take everything into account mixing the best fitting cocktail to you and your company.

A kutatási eredmények elemzése során arra törekszünk, hogy a folyamat végén tömören, a későbbi felhasználhatóságot szem előtt tartva ismertessük tapasztalatainkat és javaslatainkat. Veled együtt közösen értékeljük az eredményeket, lehetőséget biztosítva a felmerült kérdések személyes megválaszolására. Csak az igényelt kiegészítések, fejlesztések után kerül sor az elemzés tapasztalatait összefoglaló dokumentumok átadására, és tartalmuk megvalósítására.

Ready for long-term growth?